Pimpinan Jurusan

 

 

 

PIMPINAN

JURUSAN PSIKOLOGI PENDIDIKAN DAN BIMBINGAN

FIP UNY

 

 

 

 

KETUA JURUSAN 

NAMA                      :  Dr. Sigit Sanyata, M.Pd

NIP                          :  197109252001121001

Golongan/ Jabatan :   Penata, III/c, /Lektor

Alamat Kantor         :  Jurusan PPB FIP UNY 

                                   Kampus Karangmalang, Yogyakarta 55281

                                   Telp : 0274 542183 Psw. 1312

Email                       :  sanyatasigit@uny.ac.id

Bidang Keahlian      :  Bimbingan dan Konseling

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEKRETARIS JURUSAN

NAMA                           :  Dr. Budi Astuti, M.Si

NIP                               :  197708082006042002

Golongan/ Pangkat      :  Penata Tingkat IIII/d, /Lektor

Alamat Kantor              :  Jurusan PPB FIP UNY,

                                        Kampus Karangmalang, Yogyakarta 55281

                                        Telp : 0274 542183 Psw. 1312

Email                            :  budi_astuti@uny.ac.id

Bidang Keahlian           :  Bimbingan dan Konseling Pribadi Sosial